ตะกร้าสินค้า

โปรโมชั่น

ลูกค้าราคาปลีก

 • ส่วนลดสินค้าแสดงผลลดทันที เท่าราคาบนเว็บไซต์
 • ซื้อสินค้าราคาปลีกครบ 99.- ลด 3%
 • ซื้อสินค้าราคาปลีกครบ 699.- ลด 5%
 • ซื้อสินค้าราคาปลีกครบ 1,199.- ลด 7%
 • ซื้อสินค้าราคาปลีกครบ 1,999.- ลด 9%
 • ซื้อสินค้าราคาปลีกครบ 2,999.- ลด 12%
 • ซื้อสินค้าทั้งร้านครบ 5,000 บาท ติดต่อทางร้านเพื่อขอปรับเป็นราคาส่งทั้งออเดอร์
 • อุปกรณ์งานฝีมือ และอุปกรณ์เสริมงานฝีมือ ได้รับส่วนลดเพิ่ม 3% จากราคาป้าย เมื่อซื้อสินค้าทั้งร้านครบ 500 บาท
 • ไหมพรม S&C ไม่มีส่วนลดใดๆ เพิ่มเติม

ลูกค้าราคาส่ง (Wholesale)

 • ซื้อไหมพรม-เส้นด้าย ชื่อ/ยี่ห้อ เดียวกัน คละสี 35 กลุ่ม ได้ราคาส่ง (เมื่อสินค้านั้น มีราคาปลีก ณ ราคาปกติ สูงกว่า 50 บาท)
 • ซื้อไหมพรม-เส้นด้าย ชื่อ/ยี่ห้อ เดียวกัน คละสี 50 กลุ่ม ได้ราคาส่ง (เมื่อสินค้านั้น มีราคาปลีก ณ ราคาปกติ ต่ำกว่า 50 บาท)
 • ซื้อไหมพรม-เส้นด้าย คละทั้งร้าน ราคาปลีก 5,000 บาทขึ้นไป ปรับเป็นราคาส่งได้
 • ซื้อสินค้าราคาส่ง ครบ 10,000 บาท ได้รับสิทธิ์ปรับราคาส่งเบื้องต้น เป็นราคาส่งระดับ 2 (กล่าวคือ สินค้าบางรายการมีส่วนลดเพิ่มเติมมากขึ้น)
 • ซื้อสินค้าราคาส่ง ครบ 30,000 บาท ได้รับสิทธิ์ปรับราคาส่งเบื้องต้น เป็นราคาส่งระดับสูงสุด (กล่าวคือ สินค้าบางรายที่มีส่วนลดเพิ่มอีกเล็กน้อย)
 • อุปกรณ์งานฝีมือต่างๆ ไม่มีราคาส่ง - มีเฉพาะส่วนลด 5% เมื่อสั่งซื้อร่วมกับสินค้าหมวดไหมพรม-เส้นด้าย เท่านั้น
 • ค่าจัดส่งสินค้า คิดตามจริง "ไม่มีจัดส่งฟรี" ค่ะ